HR MANAGEMENT

Ofwel het Human Resource Management. Zeg maar alles wat met de taakgerichte en instrumentele kant van mens en organisatie te maken heeft. Bepaald niet de hobby van de meeste ondernemers en leidinggevenden. Dus waarschijnlijk ook niet die van jou. Maar wel die van ons! Wij adviseren je over strategisch, tactisch en operationeel HRM beleid. Of maken het voor je. Zo starten we vaak met een HR-scan.

HR Scan

Met behulp van de HR-scan en jouw input, inventariseren en analyseren we snel hoe HR binnen je bedrijf (kwalitatief en kwantitatief) is georganiseerd. Denk hierbij onder andere aan: 

  • organisatiestructuur- en cultuur;
  • inzet vaste en (inhuur) van flexibele arbeidskrachten;
  • arbeidsvoorzieningen- en voorwaarden;
  • arbo en verzuim;
  • werkprocessen- en procedures;
  • HR-gesprekcyclus;
  • persoonlijke ontwikkelingsgesprekken, scholingsplannen en
  • werving-, selectie- en sollicitatietrajecten. 

Vervolgens brengen wij advies op maat uit. En kunnen dit advies ook verder uitwerken en uitvoeren met betrokken collega’s.

HR ondersteuning

Als je geen HR- adviseur of -medewerker in dienst hebt, ondersteunen wij jou en je collega’s bij HRM- en HRD- vraagstukken. Jaarrond, op vaste momenten met een afgesproken frequentie, afhankelijk van je behoefte en grootte van de organisatie. Dit kan voor een paar uur per maand tot een aantal dagen per week. Fysiek en/of op afstand. Daarnaast zijn we flexibel oproepbaar en bereikbaar zodat we je te allen tijde direct kunnen helpen met een “acute” vraag. Dit geeft rust en ontzorgt. We vertellen je graag over de mogelijkheden.