HRM & HRD

Ofwel het Human Resource Management en Human Resource Development. Zeg maar alles wat met mens en organisatie te maken heeft. Bepaald niet de hobby van de meeste ondernemers en leidinggevenden. Dus waarschijnlijk ook niet die van jou. Maar wel die van ons. Wij adviseren je over HRM- en HRD-beleid. Of maken het voor je. Zo starten we vaak met een HR-scan. Met behulp van de HR-scan en jouw input, inventariseren en analyseren we snel hoe HR binnen je bedrijf (kwalitatief en kwantitatief) is georganiseerd. Denk hierbij onder andere aan organisatiestructuur- en cultuur, inzet vaste en (inhuur) van flexibele arbeidskrachten, arbeidsvoorzieningen- en voorwaarden, arbo en verzuim, werkprocessen- en procedures, HR-gesprekcyclus, persoonlijke ontwikkelingsgesprekken, scholingsplannen en werving-, selectie- en sollicitatietrajecten. Vervolgens brengen wij advies op maat uit. En kunnen dit advies ook verder uitwerken en uitvoeren met betrokken collega’s.

Als je geen HR- adviseur of -medewerker in dienst hebt, ondersteunen wij je bij jouw HRM- en HRD- vraagstukken. Jaarrond, op vaste momenten met een afgesproken frequentie. Fysiek of op afstand. Dit geeft rust en ontzorgt. We vertellen je graag over de mogelijkheden.