VERANDERING & PROFESSIONALISERING

Meer informatie

BIRKMAN COACHING, ASSESSMENTS & CERTIFICERINGSOPLEIDINGEN

Meer informatie

ZET IN BEWEGING!

Je bent eigenaar, ondernemer, directeur of leidinggevende van een bedrijf in de agrarische sector. Je hebt passie voor jouw vak en producten. Je bedrijf groeit. Je hebt plannen en een visie voor de toekomst. De stip op de horizon die inspireert en bedrijfseconomisch hout snijdt. Maar hoe kom je daar? En hoe krijg je jouw mensen daarin mee? Heb je daarvoor wel de juiste mensen in huis? Hoe kun je mens en organisatie het beste inrichten, doorontwikkelen en professionaliseren? Best lastig allemaal. Maar niet voor ons. Wij helpen je daarbij. Dat is ons vak.

Hoe helpen we je dan?
Door samen in beweging te komen. We maken je visie concreter en stemmen hierop mens en organisatie af. In structuur en cultuur. Effectief en efficiënt. Toekomstproof. We zetten onze diensten hiervoor in. In gesprek onderzoeken we wie jullie zijn. Wat jullie doen en willen. We spreken over ambities, sterkten en ontwikkelpunten. Hoe jullie communiceren en samenwerken. En hoe dat (nog) beter kan. We zijn ervan overtuigd dat investeren in menselijke ontwikkeling en organisatie loont. Immers jij en jouw mensen zijn de succesfactor van het bedrijf. En ook om in te kunnen blijven spelen op een snel en constant veranderende agrarische sector. 

Nog meer?
Zeker. We nemen namelijk een flinke dosis praktijk ervaring mee. Zo’n 20 jaar zijn we actief in de agrarische sector. Gericht op doorontwikkeling en professionalisering van mens en organisatie. We hebben daar ook ons netwerk waaruit we graag en snel putten als dat nodig is voor jouw vraagstukken.

NIEUWS

44.jpg

BioVerbeek kiest weer voor doorontwikkeling met de veelzijdige Birkman methode

Biologisch Tuinbouwbedrijf BioVerbeek investeert reeds jarenlang consequent in de groei en (zelf) ontwikkeling van hun mensen en teams. Niet alleen op inhoudelijk gebied. Zeker ook tbv persoonlijke groei en teamontwikkeling. Reeds jarenlang maken zij hiervoor gebruik van de veelzijdige Birkman methode. Een persoonlijkheidsinstrument dat versneld, makkelijk en concreet sterktes, behoeften, interesses en de ideale werkcontext in kaart brengt. Hierdoor krijgen mensen maximaal inzicht en bewustwording over zichzelf waardoor doorontwikkeling met meer eigenaarschap, focus en beter plaats kan vinden. Bovendien worden met de Birkman Teamfoto concrete tips en handvatten gegeven die communicatie en samenwerking verbeteren tussen de mensen en hun leidinggevenden onderling. BioVerbeek gaat voor Goed Werkgeverschap met veel (zelf) ontwikkeling en perspectief!

Bekijk al onze nieuwsberichten